Translation Week 3: Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (3) – Khac Trung Nguyen – 553

Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (3)

Làm Việc Có Tổ Chức

Thường thì thứ hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán đó là lý do tại sao các tổ chức chọn ngày này để họp ban quản trị, việc này nhằm động viên mọi người khi khối lượng công việc đang chờ họ phía trước.

Tôi bắt đầu ngày thứ hai của mình bằng việc xem xét một danh sách công việc như thường lệ về những gì là QUAN TRỌNG, những gì cần giải quyết GẤP, những gì đã được lên KẾ HOẠCH sẵn và những gì đã ĐẠT ĐƯỢC với một thái độ không quá sốt sắng bởi vì tôi phải thừa nhận rằng danh sách các công việc này càng ngày càng dài hơn. Và tôi phải làm cho mình trở nên dứt khoát hơn để loại bớt những việc không cần thiết ra khỏi danh sách ấy bằng cách xem xét lại những gì đã diễn ra, những gì đã không còn phù hợp cho những ưu tiên của tôi nữa.

Tôi thấy rằng việc xem lại những ghi chú cũ đã được giữ lại trước đó để tiện theo dõi và đọc chúng với một quan điểm mới thì thật sự hữu ích. Vì thế tôi đã tìm kiếm một vài chương trình dành cho sinh viên Việt Nam được cung cấp bởi Tập đoán Quản Trị Kinh Doanh (viết tắt là ABE -Association of Business Executives) và hãy đoán xem tôi đã tìm thấy gì? Một kho báo Alibaba với đầy trang sức chưa được khai thác. Wow thật tuyệt vời, vừng ơi mở ra!

Tôi đoán rằng đó là cách mà tôi lấy lại động lực cho mình. Tôi đã dành hàng giờ để nghe lại những tập tinh âm thanh được phát hành miễn phí, bắt đầu là loạt tin Quản Lý Nhân Sự (Human Resource Management – HRM) về chiến lược phát triển nhân sự, kế đến là các chủ đề về Lãnh Đạo, Sự Thay Đổi và Hiệu suất làm việc của Con Người với các chọn lựa về Giáo dục, Học Tập và Phát Triển được xuất bản bởi Emerald Group Publishing. Vẫn còn một vài điều về Hành Vi Tổ Chức, Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch và Chiến Lược Marketing và những vấn đề khác nữa, nhưng trong chiều nay thì tôi đoán thực đơn này đã khá khả quan rồi.

Nhưng điều làm tôi thật sự hài lòng là những liên kết dẫn đến các trang nói về mẹo Quản Lý Nghiên Cứu thông qua đường dẫn sau:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/index.htm

Tôi nghĩ rằng mình sẽ có những ngày thực sự rất bận rộn khi phải khám phá hết những gì chứa đựng trong đó.

Hẹn gặp lại bạn trong những bài tiếp theo.

Vui lên nào.

Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card

Translated by Khac Trung Nguyen on 03-Dec-2014

Advertisements

2 thoughts on “Translation Week 3: Trở Lại Điểm Xuất Phát – Một Điểm Khởi Đầu Mới (3) – Khac Trung Nguyen – 553

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s